5. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 21. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou
20. - 21. október 2023 | Hotel PARK, Dolný Kubín
Sekretariát kongresu

FARMI - PROFI, spol. s r.o.
Pestovateľská 2
821 04 Bratislava
www.farmiprofi.sk

Mgr. Eva Warren
Email: warren@farmiprofi.sk
Tel: +421 918 502 341

PharmDr. Katarína Bilá
Email: bila@farmiprofi.sk
Tel: +421 918 655 120

Prezidentka kongresu
doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH
Viceprezident kongresu
doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc., MPH
Vedecký sekretár kongresu
Mgr. Jozef Ukropec, DrSc.
Organizačný výbor
doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH (predseda)
doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc., MPH (predseda)

doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA
doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc.
MUDr. Viera Kissová, PhD.
MUDr. Jozef Lacka, CSc.
MUDr. Peter Makara, MPH
doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc., MPH
prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD., MHA
doc. MUDr. Adela Penesová, PhD.
prof. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Mgr. Jozef Ukropec, DrSc.
Vedecký programový výbor
doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH (predseda)
Mgr. Jozef Ukropec, DrSc. (predseda)

RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc.
Ing. arch. Radoslav Herda
doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc.
MUDr. Viera Kissová, PhD.
MUDr. Peter Makara, MPH
doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.
doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc., MPH
doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc., MPH
prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD., MHA
doc. MUDr. Adela Penesová, PhD.
MUDr. Marek Rác, PhD.
doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
doc. MUDr. Juraj Staník, PhD.
PhDr. Eva Szabóová
prof. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.