5. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 21. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou
20. - 21. október 2023 | Hotel PARK, Dolný Kubín
Abstraktový formulár
Abstraktová zóna bola uzatvorená!

Svoju prácu môžete prihlásiť prostredníctvom formulára do 19. septembra 2023.


Deklarovanie konfliktu záujmov
Každá prezentácia musí obsahovať povinný snímok o deklarovaní konfiktu záujmov (obvykle na druhej pozícií za úvodnym snímkom).
Stiahnuť vzorový snímok o konflikte záujmov (.pptx)

VZOR ABSTRAKTU
Z prihlásených abstraktov sa bude vytvárať zborník abstraktov, preto by sme Vás pekne poprosili o presné a úplne vyplnenie jednotlivých polí abstraktového formulára podľa pokynov, ktoré sú uvedené pri jednotlivých poliach formulára.
Vzor údajov potrebných v záhlaví abstraktu:

CHUŤOVÉ PREFERENCIE U OBÉZNYCH DETÍ A ADOLESCENTOV/TASTEPREFERENCES IN OBESE CHILDREN AND ADOLESCENTS
Krajčovičová L. 1 , Staníková D. 1,2 , Slobodova L. 2 , Forišek-Paulová P. 2 ,Vitariušová E. 1 , Tichá Ľ. 1 , Ukropcová B. 2 , Stanik J. 1,2 , Ukropec J. 2
1 Detká klinika LFUK a NUDCH v Bratislave/Children‘s clinic of LFUK and NUDCH in Bratislava
2 Oddelenie výskumu porúch metabolizmu, Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínskecentrum, Slovenská akadémia vied, Bratislava/Department of Metabolic Disorders Research,Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Center, Slovak Academy of Sciences, Bratislava